geen_afbeelding

BC Laurentiuskwartier en Wonen Limburg ondertekenen een contract om de glasbewassing in eigen beheer te gaan nemen.

Kwaliteit en frequentie

BC Laurentiuskwartier uit Roermond is de eerste bewonerscommissie uit het werkgebied van de SHMR die het onbereikbaar glas in het complex in eigen beheer gaat (laten) wassen. De huurders in het complex gelegen aan de Monseigneur Driessenstraat en Laurentiusplein waren ontevreden over de kwaliteit en de frequentie van de glasbewassing van het onbereikbaar glas. Na een aantal bijeenkomsten van de bewonerscommissie met betrokken medewerkers van Wonen Limburg heeft Wonen Limburg zich bereid verklaard om een budget beschikbaar te stellen zodat de bewonerscommissie zelf een glazenwassersbedrijf in de arm kan nemen en zodoende de regie in eigen hand kon houden. Het door Wonen Limburg beschikbaar gestelde budget wordt jaarlijks overgemaakt op de rekening van de penningmeester. Uiteraard zal ook jaarlijks verantwoording van de bestede gelden afgelegd moeten worden naar Wonen Limburg.

Bedankt Wonen Limburg

Onze dank gaat dan ook uit naar de medewerkers van Wonen Limburg die het mogelijk gemaakt hebben dat de bewonerscommissie zelf de vinger aan de pols kan houden wat betreft kwaliteit en frequentie van de glasbewassing.

Naar boven