woonbond3 

De gevolgen van 30 jaar Rijksbeleid

Vrolijkstemmend is het niet, het resultaat van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid. Huren stegen harder dan de inflatie, wachtlijsten voor een sociale huurwoning liepen op. Steeds meer mensen kregen moeite om de huur te betalen. Niet alleen lagere inkomensgroepen worstelen nu met te hoge huren, ook voor steeds meer middeninkomens ligt een betaalbaar huis buiten bereik.

De woningen zelf verouderden en verslechteren en de leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen staat onder druk. Het door door Platform 31 opgestelde rapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie vereist!  windt daar geen doekjes om, maar schetst ook enkele lichtpuntjes voor de toekomst. In de bijbehorende essaybundel De sociale huur onder vuur leest u de analyses van onder andere voormalig Woonbonddirecteur Paulus Jansen en voormalig voorzitter Ton Selten.

Zie ook: Resultaat 30 jaar volkshuisvesting

Online magazine Wonen met Zorg

Wonen met zorg is een belangrijk thema in de volkshuisvesting en in de prestatieafspraken. Zo komt het terug in thema’s als ouderenhuisvesting en toegankelijkheid van de woningvoorraad van woningcorporaties. In opdracht van het ministerie van BZK maakte Platform 31 een online magazine dat inzicht biedt in de opgave van wonen met zorg en goede voorbeelden beschrijft van hoe wonen met zorg lokaal invulling krijgt in prestatieafspraken. In het magazine vindt u onder andere een interview met bestuursleden van Regionaal Overleg Huurdersorganisatie (ROH) Parkstad Limburg. 

 

Zie ook: online wonen met zorg

Bron: Woonbond

Naar boven