Stichting Huurdersbelangen Maas en Roer, gevestigd Mgr.Driessenstraat 197 Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als woningcorporatie is Wonen Limburg wettelijk verplicht om een huurdersorganisatie in stand te houden die de belangen van de huurders behartigt. Voor Wonen Limburg is dat Huurderbelangenvereniging

Het bestuur volgt de ontwikkelingen bij Wonen Limburg met betrekking tot: het verhuurbeleid, het beleid inzake het woningbestand; het beleid inzake onderhoud en renovatie; het ondernemingsplan en de jaarbegroting. 

De bewonerscommissies zijn groepen huurders die samen met Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer de belangen behartigen van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen.

Naar boven