Maandelijks vergadert het bestuur van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer op maandagavond vanaf 19.30 uur over actuele onderwerpen. Een vast onderwerp op de agenda zijn de verslagen van en ontwikkelingen binnen de bewonerscommissies.

Aansluitend aan de bestuursvergadering van de huurdersbelangenvereniging, vergadert het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Maas & Roer. Regelmatig worden deskundigen of participatiepartners uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen.

De vergaderingen zijn niet openbaar toegankelijk. Leden kunnen op verzoek een vergadering bijwonen. Indien je een vergadering wilt bijwonen, stuur ons dan vooraf een bericht.

Naar boven