Huurdersbelangenvereniging

Huurders van Wonen Limburg worden niet automatisch lid van onze belangenvereniging. Een huurder wordt lid na het insturen van het aanmeldingsformulier. Lidmaatschap is 100% gratis.

Huurdersbelangen

Als woningcorporatie is Wonen Limburg wettelijk verplicht om een huurdersorganisatie in stand te houden die de belangen van de huurders behartigt. Voor Wonen Limburg is dat Huurderbelangenvereniging Maas & Roer. En dat zijn wij dus.

Overlegwet

Onze huurdersbelangenvereniging wordt verder, op basis van de overlegwet, financieel ondersteund door Wonen Limburg. Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement. Het verenigingsbestuur wordt benoemd door de leden en hoeft alleen verantwoording af te leggen aan de leden. De leden worden minimaal één keer per jaar door het bestuur uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering.