Onze missie

Wij geloven dat mensen gelukkig zijn met een eigen en betaalbaar thuis in een veilige en leefbare omgeving. Daarom komen wij op voor de belangen van huurders en zorgen wij dat zoveel mogelijk aan de wensen van de huurders tegemoet wordt gekomen.

Onze doelen

Het hoofddoel van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer is het behartigen van en opkomen voor de belangen van alle huurders van Wonen Limburg in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

Huurdersverenigingen hebben met de introductie van de Overlegwet in 2009 meer bevoegdheden gekregen. Hierdoor is de formele positie van onze vereniging in het besluitvormingsproces versterkt. Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer streeft ernaar om alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd te zien in haar achterban.

Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer richt zich daarbij onder andere op:

  • Voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit voor alle doelgroepen
  • Toegang voor alle doelgroepen in iedere wijk behouden en segregatie tegengaan
  • Participatie mogelijk maken van alle doelgroepen door het creëren van goede voorwaarden in iedere buurt
  • Leefbaarheid in iedere wijk bevorderen door het maken van goede afspraken met alle betrokken partijen