wlw 

De WoonlastenWakers is een samenwerkingsverband van alle huurdersorganisaties in Midden-Limburg. Het gaat om 8 huurdersorganisaties die samen de belangen vertegenwoordigen van 26.000 huurwoningen in de regio.

vereniging 

De jaarlijkse saamhorigheidsdag wordt gehouden op zaterdag 28 september 2019

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Huurverlaging 

Ongeveer 300.000 hurende huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging of bevriezing. Het gaat om huurders van een sociale corporatiewoning met een laag inkomen en een hoge huurprijs.

geen_afbeelding

BC Laurentiuskwartier en Wonen Limburg ondertekenen een contract om de glasbewassing in eigen beheer te gaan nemen.

geen_afbeelding

In de voorbije periode hebben een 15-tal, voornamelijk oudere huurders van het complex Laurentiuskwartier, in een tweetal sessies deelgenomen aan een training in de omgang met de iPad.

bestuursvergadering 

Vindt u uw energierekening al een tijdje aan de hoge kant en heeft u geen idee hoe dit komt? Weet u wat er allemaal op uw energierekening staat en hoe u dit moet lezen, of heeft u toch wat moeite met het ontcijferen van al die bedragen?

briefwozwaarde 

Huurders krijgen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' opgestuurd van de gemeente. In die brief staat hoeveel hun huurwoning waard is. Voor huurders van een sociale huurwoning is dat belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van hun woning hangt voor een deel af van de WOZ-waarde.

wonenlimburg telefoonnummer

Vanaf 1 januari 2016 bellen huurders niet langer naar 0800-1881 maar naar 088-3850800. In dit beknopt nieuwsbericht staan we stil bij deze verandering.

De nieuwe woningwet schrijft voor dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2016 woningen voortaan ‘passend’ moeten toewijzen aan woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. Daarmee wil de overheid zorgen dat huur en inkomen beter op elkaar aansluiten.

Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. Daarmee wordt het stelsel van woningcorporaties ingrijpend hervormd. Het taakgebied van corporaties wordt ingeperkt en aan het toezicht worden strengere eisen gesteld. Huurders krijgen vergaande zeggenschap. Zij krijgen een plek aan tafel bij prestatieafspraken die gemeenten en corporaties maken en instemmingsrecht bij fusies.

Naar boven