Nieuws

Alle huurders een stem !

Alle huurders een stem !

De Huurdersraad van Wonen Limburg zet zich al jaren in voor de huurders van Wonen Limburg en dat wil ze de komende jaren blijven doen! We zijn daarom in 2022 gestart met een project om de huurdersparticipatie binnen Wonen Limburg op een nieuwe manier vorm te geven....

Lees meer
Jaarverslag Regionale Geschillencommissie

Jaarverslag Regionale Geschillencommissie

De regionale geschillencommissie woningcorporaties Noord en MiddenLimburg heeft onlangs het jaarverslag 2021 vastgesteld. In dit verslag wordt nader ingegaan op de klachten die in dat jaar zijn behandeld. Het jaarverslag geeft verder een beeld van de werkwijze en...

Lees meer
Hitte in huis; wat doet u er aan?

Hitte in huis; wat doet u er aan?

Het weer in Nederland verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dus ook met bijzonder hete en lange zomers. Het kan dan ook onprettig warm worden in huis en buitenshuis. Wat kunt u zelf doen om de hitte in en om uw huis te verminderen? Zie hier een...

Lees meer
Kabinetsplan: Minder huurtoeslag?

Kabinetsplan: Minder huurtoeslag?

Bijna 300.000 huurders van sociale huurwoningen krijgen meteen minder huurtoeslag als het voorstel van het kabinet om normhuren in te voeren doorgaat. Het effect op de lange termijn is nog onduidelijk, dit aantal kan zelfs oplopen tot 700.000 huishoudens. Juist...

Lees meer
Misleidende oproep tegen Huurverhoging

Misleidende oproep tegen Huurverhoging

Wij hebben geconstateerd dat Huurdersvereniging Noord-Limburg een misleidende oproep aan huurders heeft gedaan om bezwaar te maken tegen de aanstaande huurverhoging. Zoudt u, om welke reden dan ook, bezwaar willen maken tegen deze huurverhoging, lees dan eerst even...

Lees meer
WOZ-waarde belangrijk voor huurders

WOZ-waarde belangrijk voor huurders

Huurders krijgen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' opgestuurd van de gemeente. In die brief staat hoeveel hun huurwoning waard is. Voor huurders van een sociale huurwoning is dat belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van hun woning hangt voor een deel...

Lees meer
Corporaties passend toewijzen

Corporaties passend toewijzen

De nieuwe woningwet schrijft voor dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2016 woningen voortaan ‘passend’ moeten toewijzen aan woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. Daarmee wil de overheid zorgen dat huur en inkomen beter op elkaar aansluiten. Voor...

Lees meer
Nieuw corporatiebestel vanaf 1 juli

Nieuw corporatiebestel vanaf 1 juli

Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. Daarmee wordt het stelsel van woningcorporaties ingrijpend hervormd. Het taakgebied van corporaties wordt ingeperkt en aan het toezicht worden strengere eisen gesteld. Huurders krijgen vergaande zeggenschap. Zij...

Lees meer