Als woningcorporatie is Wonen Limburg wettelijk verplicht om een huurdersorganisatie in stand te houden die de belangen van de huurders behartigt. Voor Wonen Limburg is dat Huurderbelangenvereniging

Maas & Roer.

 

Huurders van Wonen Limburg worden niet automatisch lid van onze huurdersbelangenvereniging. Een huurder wordt lid na het insturen van het aanmeldingsformulier. De contributie is vastgesteld op slechts 6 euro per jaar (preispijl 2015).

Voor huurders van Wonen Limburg

Onze huurdersbelangenvereniging wordt verder, op basis van de overlegwet, financieel ondersteund door Wonen Limburg. Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement. Het verenigingsbestuur wordt benoemd door de leden en hoeft alleen verantwoording af te leggen aan de leden. De leden worden minimaal één keer per jaar door het bestuur uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering.

Naar boven