De Huurdersraad van Wonen Limburg zet zich al jaren in voor de huurders van Wonen Limburg en

dat wil ze de komende jaren blijven doen! We zijn daarom in 2022 gestart met een project om de

huurdersparticipatie binnen Wonen Limburg op een nieuwe manier vorm te geven. Zie ook de

eerdere uitgave nummer 7 van Huurdersbelang.

De doelstelling van het project is de huurdersparticipatie inclusiever, representatiever en door

kwaliteitsverbetering de participatie en inspraak toekomstbestendig te maken voor de alle huurders.

Een werkgroep met afvaardigingen uit de huurdersorganisaties, heeft inspiratie gezocht en

gesprekken gevoerd met huurders en besturen van de huidige huurdersorganisaties van Wonen

Limburg tijdens bijeenkomsten in verschillende regio’s.

Door de inbreng en betrokkenheid van huurders kan de inspraak goed geregeld worden!

Eén nieuwe huurdersvereniging.

Met de opgehaalde inspiratie en inbreng van de huurders heeft de werkgroep een advies

geformuleerd over een andere organisatievorm en deze afgelopen juli aan de Huurdersraad

voorgelegd voor akkoord.

Het voorstel is een toekomstbestendige organisatie te vormen die binnen 1 nieuwe

huurdersvereniging is ondergebracht waarmee participatie van alle huurders van Wonen Limburg

mogelijk wordt gemaakt.

Met dit akkoord kan de Huurdersraad nu aan de slag voor eén nieuwe huurdersvereniging voor alle

regio’s.

Onder het motto “Alle huurders een Stem!” kunnen alle huurders lid kunnen worden van deze

nieuwe huurdersvereniging.

Zie de website voor meer informatie over het voorgestelde model van de nieuwe organisatie.

Save the date!

De nieuwe huurdersorganisatie gaan we opzetten samen met huurders van Wonen Limburg. Daarom

organiseren we op 24 november een Werkconferentie in de Oranjerie in Roermond. We gaan aan de

slag met de vraagstukken die er nog liggen en leggen de basis voor de nieuwe vereniging. We zorgen

voor een interactief programma en een gezonde lunch!

Het definitieve programma volgt in de loop van november, maar u kunt zich al opgeven via

mara.degraaf@huurdersraad-wl.nl Dan weet u zeker dat u op de hoogte wordt gehouden van het

laatste nieuws.

Volgende fase

De Huurdersraad is trots op het vele werk dat geleverd is in het kader van dit project. Zij bedankt de

leden van de werkgroep en de actieve huurders voor hun inzet en betrokkenheid. We sluiten de ontwerpfase

af, maar we zijn er nog niet! Help mee met de volgende stap en bouw met ons aan een

toekomstbestendige vereniging!

Mara de Graaf, secretaris Huurdersraad