De regionale geschillencommissie woningcorporaties Noord en MiddenLimburg heeft onlangs het jaarverslag 2021 vastgesteld.

In dit verslag wordt nader ingegaan op de klachten die in dat jaar zijn behandeld. Het jaarverslag geeft verder een beeld van de werkwijze en resultaten van de commissie. Naast het jaarverslag is er ook een klachtenoverzicht over 2021 bijgevoegd. 

Dit jaarverslag en klachtenoverzicht bieden wij u hierbij aan. Wij willen u tevens verzoeken deze stukken op uw website te plaatsen, zodat ze ook toegankelijk zijn voor de huurders. 

Indien het jaarverslag aanleiding geeft tot opmerkingen of suggesties vernemen wij dat graag van u. Het secretariaat van de regionale geschillencommissie is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-46250723.