De nieuwe woningwet schrijft voor dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2016 woningen voortaan ‘passend’ moeten toewijzen aan woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. Daarmee wil de overheid zorgen dat huur en inkomen beter op elkaar aansluiten.

Voor huurtoeslaggerechtigde woningzoekenden betekent het dat hun inkomen en de samenstelling van hun huishouden voortaan bepalen voor welke woningen ze in aanmerking komen. Woningwebsite Thuis in Limburg informeert ingeschreven woningzoekenden over de veranderingen.

Toewijzing verschilt per corporatie

De circa 20.000 woningzoekenden die via Thuis in Limburg op zoek zijn naar een woning, ontvangen deze week schriftelijk bericht over de veranderingen. Weliswaar kunnen ze als vanouds reageren op de woning van hun keuze, maar het is niet zeker dat ze daarvoor ook daadwerkelijk in aanmerking komen. Dat is afhankelijk van het toewijzingsbeleid van de woningcorporatie die woning aanbiedt. Voorafgaand aan het plaatsen van een reactie, worden woningzoekenden hierop geattendeerd. Via uitgebreide informatie op de website kunnen ze bekijken of ze kans maken op de woning.

Toewijzing via huur-inkomenstabel

Een aantal corporaties op Thuis in Limburg wijst toe via de huur-inkomenstabel. Deze toont de maximale huur voor huishoudens, op basis van hun inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd.

SituatieMaximaal huishoudinkomenMaximale kale huurprijs
(prijspeil 2015)
Eén persoonshuishouden (vanaf 18 jaar)€ 21.950€ 576,87
Twee persoonshuishouden (onder AOW leeftijd)€ 29.800€ 576,87
Twee persoonshuishouden (vanaf AOW leeftijd)€ 29.825€ 576,87
Drie en meerpersoonshuishouden (onder AOW leeftijd)€ 29.800€ 618,24
Drie en meerpersoonshuishouden (vanaf AOW leeftijd)€ 29.825€ 618,24

Huishoudens met een hoger maximaal huishoudinkomen krijgen voorrang bij woningen met een huurprijs van boven de € 618,24.

Toewijzing volgens het tweehurenbeleid voor Wonen Limburg

Wonen Limburg hanteert een tweehurenbeleid. Dat betekent dat woningen aangeboden worden met twee huurprijzen. De geadverteerde huurprijs en een lagere huurprijs die alleen geldt als het huishouden dat de woning toegewezen krijgt recht heeft op huurtoeslag. Het inkomen van het gezin dat de woning toegewezen krijgt, bepaalt dus de huurprijs. De implementatie van het 2-huren beleid per 1 januari 2016 is in samenwerking met de Huurdersraad afgestemd.

Over Thuis in Limburg

Op Thuis in Limburg.nl staat het gebundelde woningaanbod van een aantal Limburgse woningcorporaties: Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningstichting Simpelveld, Woningstichting Voerendaal, HEEMwonen, Woonpunt (Heerlen en Sittard-Geleen), Woonwenz Venlo, Woningstichting Domus en Woningstichting Kessel.