Huurders krijgen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ opgestuurd van de gemeente. In die brief staat hoeveel hun huurwoning waard is. Voor huurders van een sociale huurwoning is dat belangrijk. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van hun woning hangt voor een deel af van de WOZ-waarde.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. In januari of februari 2017 ontvangt u een beschikking met de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2016. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als uw bezwaar succesvol is gaat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde van uw woning, hoe minder punten uw woning heeft. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Lagere WOZ-waarde kan leiden tot huurverlaging

Sommige huurders betalen op dit moment een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan. Voor die huurders is het extra belangrijk om bezwaar te maken. Een lagere WOZ-waarde kan in hun geval leiden tot een maximaal toegestane huurprijs die hoger ligt dan de feitelijke huur. De verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als de verhuurder dit weigert kan de huurverlaging via de Huurcommissie worden afgedwongen. Om huurverlaging te krijgen is het dus niet genoeg om bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar het is wel de eerste stap.

Lagere WOZ-waarde kan plafond voor huurstijging beperken

Veel huurders betalen minder dan de huurprijs die maximaal is toegestaan. Een lagere WOZ-waarde en een lagere maximaal toegestane huurprijs levert hen geen huurverlaging op. Maar door opeenvolgende jaarlijkse huurverhogingen kan hun huur uiteindelijk wel stijgen tot de maximaal toegestane huurprijs. Dat gebeurt vooral bij huurders die jaar op jaar extra, inkomensafhankelijke huurverhogingen krijgen. Met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kunnen deze huurders ervoor zorgen dat toekomstige huurstijgingen binnen de perken blijven.

Hoe bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.