Corporaties passend toewijzen

De nieuwe woningwet schrijft voor dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2016 woningen voortaan ‘passend’ moeten toewijzen aan woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. Daarmee wil de overheid zorgen dat huur en inkomen beter op elkaar aansluiten. Voor...

Nieuw corporatiebestel vanaf 1 juli

Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. Daarmee wordt het stelsel van woningcorporaties ingrijpend hervormd. Het taakgebied van corporaties wordt ingeperkt en aan het toezicht worden strengere eisen gesteld. Huurders krijgen vergaande zeggenschap. Zij...